Nieuwe tabaksbeperkingen in Kaapverdië

no smoking cabo verde

Wet 8/X/2022, goedgekeurd door het parlement in maart, deze maand aangenomen door de president van de republiek en maandag gepubliceerd in de Staatscourant, die binnen 160 dagen in werking moet treden, bepaalt van meet af aan dat “alle vormen van directe of indirecte, verborgen, heimelijke en subliminale reclame en promotie van tabaksondernemingen en hun merken”, hetzelfde geldt voor alle soorten sponsoring of informatiecampagnes.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt roken in Kaapverdië volledig verboden – inclusief het gebruik van elektronische apparaten – op plaatsen waar overheidsdiensten en -instanties en staatsbedrijven zijn gevestigd, in ziekenhuizen, gebouwen bedoeld voor minderjarigen van 18 jaar en onder andere sportfaciliteiten.

Het rookverbod geldt ook voor natuurparken en op minder dan drie meter afstand van gesloten openbare en privéruimtes. Het is ook van toepassing op onder meer restaurants, bars, nachtclubs, bioscopen, theaters of musea, maar met de mogelijkheid om, in deze gevallen, “ruimtes gereserveerd voor rokers, naar behoren gemarkeerd” te creëren.

In de preambule van de wet, die de nog steeds geldende wetgeving intrekt, die in 1995 maatregelen invoerde om het gebruik van tabak in etablissementen en in het openbaar vervoer te ontmoedigen en te beperken, om “passieve rokers te beschermen tegen roken en de impact van de schadelijke effecten ervan op gezondheid”, wordt eraan herinnerd dat roken momenteel verboden is in het openbaar vervoer voor passagiers in Kaapverdië, evenals in huur- of toeristenvoertuigen of in lucht- en zeevervoer (afgesloten ruimtes).

De nieuwe wetgeving, die na 23 oktober 2022 in werking treedt, stelt “het principe vast om roken in gesloten en halfgesloten plaatsen te verbieden, waardoor het geldende verbod aanzienlijk wordt verlengd”, staat er.

Het voorziet in “geen reclame, promotie en sponsoring van tabaksproducten, evenals merken, namen, insignes en andere onderscheidende tekens van tabaksfabrikanten”, stelt “normen vast die gericht zijn op het voorkomen van roken”, evenals “beklemtoont het verbod op het verkoop, levering en consumptie van tabak door personen onder de 18 jaar”, en het “verbod op de verkoop van tabak in inrichtingen, namelijk onderwijs-, gezondheids- en sportinrichtingen, waardoor de toegang van jongeren tot tabaksproducten wordt beperkt”.

De nieuwe wet vereist ook dat op elk pakket tabaksproducten “gezondheidswaarschuwingen worden weergegeven, evenals afbeeldingen die de schadelijke effecten van consumptie van tabaksproducten op de gezondheid aantonen”, waardoor gunstige berichten worden verboden.

Het is ook de bedoeling om in alle gezondheidscentra en -afdelingen ondersteunende consultaties te creëren voor rokers die willen stoppen met roken.