Investeren in Boa Vista

Boavista, gelegen in het prachtige land Kaapverdië, is een snelgroeiende locatie die ongekende investeringsmogelijkheden biedt. De opkomende economie, gecombineerd met een gunstig zakelijk klimaat, maakt Boavista tot een ideale bestemming voor investeerders die willen profiteren van onbenut potentieel in verschillende sectoren, zoals de vastgoedmarkt en nieuwe commerciële ondernemingen.

Het eiland Boavista staat bekend om zijn adembenemende stranden en rijke cultuur, maar het is ook een plek waar het bedrijfsleven floreert. De regering heeft een reeks stimuleringsmaatregelen en fiscale regelgeving geïmplementeerd die zowel buitenlandse als lokale investeringen bevorderen, waardoor het proces van het starten van een nieuwe commerciële onderneming gemakkelijker is dan ooit tevoren.

Wat betreft de vastgoedmarkt biedt Boavista een breed scala aan mogelijkheden voor investeerders die onroerend goed willen kopen voor persoonlijk gebruik, of geïnteresseerd zijn in investeringen in commerciële panden of vakantieverhuur. De groeiende vraag naar huisvesting en commerciële ruimtes heeft geleid tot een sterke en dynamische vastgoedmarkt met een hoog groeipotentieel. Investeerders kunnen een verscheidenheid aan opties vinden, van luxe villa’s aan zee tot moderne kantoorruimtes in het hart van stedelijke gebieden.

Daarnaast maakt de strategische ligging van Boavista in het midden van de Atlantische Oceaan het tot een ideale hub voor internationale zaken. Open handelsbeleid en een netwerk van handelsovereenkomsten met andere landen zorgen voor eenvoudige toegang tot wereldwijde markten. De diversiteit aan investeringsmogelijkheden stelt ondernemers en investeerders in staat om nieuwe horizonten te verkennen en te profiteren van opkomende trends in een van de snelstgroeiende economieën van West-Afrika.

Investeren in Boavista, Kaapverdië, betekent toegang krijgen tot een wereld van mogelijkheden in een gunstige en stimulerende omgeving. Of het nu gaat om het starten van een nieuwe commerciële onderneming of het verkennen van mogelijkheden op de vastgoedmarkt, Boavista biedt een uniek en veelbelovend perspectief. De combinatie van natuurlijke schoonheid, economische dynamiek en investeringsvriendelijk beleid maakt Boavista tot een onweerstaanbare bestemming voor degenen die hun commerciële horizon willen verbreden.

Veiligheid

 • Door de politieke stabiliteit van het land, een parlementaire republiek sinds 1975, heeft Kaapverdië zich kunnen ontwikkelen in een open markt, zonder gewelddadige gebeurtenissen of politieke krachten. De regeringsteams die in de loop der jaren zijn gevolgd, voeren een beleid uit om de basisdiensten te versterken en open te stellen voor externe markten, en maken wetgeving voor economische uitwisseling en groei op alle niveaus.
 • De katholieke religie, beleden door 95% van de bevolking, draagt ​​niet alleen bij aan een volwassen en stabiele culturele voetafdruk, gebaseerd op familie, gendergelijkheid en mensenrechten, maar ook aan een sociaal evenwicht dat wordt ontketend door religieuze of etnische spanningen.
 • Het Kaapverdische burgerlijk en strafrecht is gebaseerd op het Romeinse recht. Dit biedt beleggers een wettelijke regeling die vergelijkbaar is met Europese modellen.
 • De Europese Unie en de Wereldbank werken financieel samen voor de ontwikkeling van de archipel, waarbij ze de akkoorden samenknijpen om een ​​transparante relatie te onderhouden om de handels- en investeringsmogelijkheden te vergroten en tegelijkertijd de stabiliteit van het land te handhaven.
 • Het land is dagelijks verbonden met vele landen in de wereld, vooral met Europa. Het land binnenkomen en verlaten is heel eenvoudig, het toeristenvisum wordt bij aankomst direct op de luchthaven verkregen en het aanvragen van het verblijfsvisum is geen probleem. Vliegen tussen de eilanden is snel en veilig.
 • Gunning misdaden en corruptie zijn zeer beperkt.
 • Het klimaat van Boavista is het hele jaar door gunstig, met milde temperaturen en warm water. De afwezigheid van destructieve meteorologische verschijnselen zoals orkanen, aardbevingen of overstromingen zorgt verder voor de economische en sociale situatie van het gebied. Daarnaast zijn er geen endemische ziekten, zijn vaccins niet nodig en zijn er geen gevaarlijke of giftige dieren (slangen, insecten of grote katten).
 • De verkoop van een onroerend goed geniet dezelfde rechten als “volledige eigendom”. De eigenaar kan het naar eigen goeddunken weggooien, verhuren en doorverkopen. De akten worden ondertekend door notarissen en vastgelegd in het kadaster. Bovendien is in landen van het Gemeenschapsrecht van toepassing, zelfs meer, verankert de rechten van Europese burgers, eigenaren van een onroerend goed in Kaapverdië.

Gemak

 • Kaapverdië maakt geen deel uit van de Europese Unie en heeft daarom een ​​soevereine munteenheid, de Kaapverdische escudo (ECV), gekoppeld aan de euro, echter tegen een vast bedrag. Dit zorgt voor de handel en bestemming van het land voor Europa.
 • De kosten van levensonderhoud zijn lager dan in Europa. Investeren in Kaapverdië betekent vandaag aantrekkelijke en exclusieve aanbiedingen vinden.
 • De markt groeit al 15 jaar en het toerisme draagt ​​in hoge mate bij aan de herwaardering van onroerend goed, commercieel vastgoed, commerciële en industriële activiteiten.
 • De kosten van aan- en verkoop van een woning zijn zeer laag (minder dan 7% in totaal) evenals de onderhoudskosten. De aankooptarieven zijn nog steeds betaalbaar en zullen van jaar tot jaar stijgen.
 • U kunt lokale banken vertrouwen voor hypotheken of uw hypotheek in Kaapverdië dragen. Het is dus mogelijk om het pensioen hier over te dragen, met grote belastingvermindering. De rentetarieven zijn lager dan het Europese gemiddelde.
 • De arbeidskosten zijn erg laag, net als de lonen. Afhankelijk van de kans die je zoekt, kan een werknemer je ongeveer 10-15% meer kosten dan zijn salaris.

Toeristische kans

 • De algemene geografische kenmerken van het eiland Boa Vista benadrukken de mogelijkheid om te zwemmen in bijna alle stranden eromheen, vooral aan de west- en zuidwestkust (behalve Morro de Areia, dat een deel van de rotskust heeft met een maritieme zone met veel golven). Er is ook de mogelijkheid van articulatie en complementariteit met de gebieden van milieubelang die de voorkant van het eiland bezetten, van de noordkust tot de zuidoostkust, waardoor het eiland een geschikt toeristisch profiel krijgt voor gezinnen, met een belangrijk onderdeel van “milieuvriendelijk toerisme en naturalist”.
 • De milieucomponent die volgens het principe van actieve bescherming gepaard moet gaan met enige huisvestingscapaciteit, krijgt zijn aantrekkelijkheid gezien de groeiende belangstelling voor duurzaamheid. Bovendien heeft de milieucomponent een toegevoegde waarde om de ervaring van conventioneel kusttoerisme te verrijken.
 • De potentiële toeristische producten van het eiland Boa Vista zijn: zon en strand; ecotoerisme (observatie van fauna, met name schildpadden en walvissen, ornithologie, plattelandstoerisme); cultureel toerisme (archeologisch, etnisch, folklore en gebouwd erfgoed); Sporttoerisme (watersport, avontuur, duiken, paardrijden, sportvissen, golf).

Investeringscode

 • Volgens de nieuwe investeringscode is de investeerder “elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht nationaliteit, die buitenlandse investeringen doet op het nationale grondgebied, naar behoren gemachtigd door de bevoegde autoriteit”.
 • Dezelfde wet definieert buitenlandse investeringen als “deelname aan alle economische activiteiten die worden uitgevoerd met de externe bijdrage die vatbaar is voor geldelijke waardering, dat betekent vrij inwisselbare valuta en gedeponeerd bij een financiële instelling die wettelijk in het land is gevestigd, en in-services geïmporteerd zonder kosten in vreemde valuta naar het land, winsten en dividenden van buitenlandse investeringen die opnieuw worden geïnvesteerd in dezelfde of andere economische activiteiten die kunnen bestaan ​​uit het creëren van een nieuw bedrijf, agentschappen of andere vormen van buitenlandse bedrijven, het vergroten van de kapitaalparticipatie, het verwerven van activa, aandelen van bestaande bedrijven, aanvullende leningen en leden aan het bedrijf toevoegen of wijzigen“.
 • De code voor buitenlandse investeringen garandeert zekerheid voor investeerders en juridische bescherming tegen alle maatregelen van vordering of nationalisatie, directe of indirecte onteigening van privé-eigendom, in al zijn juridische en economische aspecten, behalve om redenen van openbaar belang en in overeenstemming met het beginsel van niet- discriminatie en onverminderd een onmiddellijke, volledige en billijke afwikkeling, gebaseerd op de reële en reële waarde van de investering, op de datum van de verklaring van openbaar nut.
 • Wanneer aan alle verplichtingen is voldaan, hebben buitenlandse investeerders het recht om te converteren in elke andere vrij converteerbare valuta en om de volledige investeringsinkomsten, die naar behoren zijn geregistreerd bij de Kaapverdische bank, naar het buitenland over te maken. Deze opbrengsten omvatten de netto operationele winst, inclusief dividenden en rente op het eigen vermogen; Vergoedingen en commissies voor diensten met betrekking tot investeringen; Inkomsten uit de verkoop van aandelen; Gedeeltelijke of totale verkoop van een deel van de investering; Voordelen met betrekking tot afschrijvingen en rente op financiële transacties die buitenlandse investeringen vormen; Compensatie voor onteigening of verlies.
 • Investeerders hebben ook het recht om het startkapitaal naar het buitenland over te dragen, evenals het extra kapitaal dat wordt gebruikt om de investering te behouden of te verhogen, evenals de terugbetaling van een lening, inclusief rente, die verband houdt met de investering. Alle buitenlandse investeringen moeten worden geregistreerd bij de Bank van Kaapverdië binnen 120 dagen na de datum van de kennisgeving door de bevoegde autoriteit van de vergunning om de investering uit te voeren.
 • Binnen de investeringscode kunnen algemene of specifieke, afhankelijke of automatische investeringsstimulansen worden toegekend voor bepaalde of onbepaalde tijd in de vorm van vrijstellingen, aftrekkingen, verlagingen van belastinggrondslagen en heffingskortingen, versnelde afschrijving en amortisatie van de heffingskorting voor investeringen, in overeenstemming met de bepalingen van het belastingwetboek.
 • De oprichtingsovereenkomst is een speciaal soort buitenlandse investering die op initiatief van de regering wordt bedongen tussen de staat en buitenlandse investeerders om een ​​bepaalde economische activiteit van het land uit te oefenen die door zijn omvang of aard (sociale, technologische gevolgen ecologische of andere omstandigheden), is van uitzonderlijk belang in de nationale ontwikkelingsstrategie.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat Kaapverdië een land is dat serieus genomen moet worden voor elk type investering. Of het nu gaat om een woning, een hotel of een activiteit, het land biedt alle oplossingen om op termijn te focussen op solide en duurzame investeringen. In deze jaren is er een sterke neiging naar de vastgoedsector, maar het is niet te onderschatten het begin van een activiteit die, gekoppeld aan de groei van de bevolking en de zeer positieve groei van het aantal toeristen, zeker een winnende keuze.

Een paar tips: schat een verkenningstocht in, wees wantrouwend bij gemakkelijke of zeer verleidelijke aanbiedingen, stel veel vragen en vertrouw indien mogelijk op investeringsbureaus, voorkom dat u in handen komt van personen die uw onervarenheid in uw voordeel zouden kunnen gebruiken. De beste investering is informatie.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.