Kaapverdië en promotors vieren MOU voor voltooiing van het White Sands resort

Er is een Memorandum van Overeenstemming ondertekend tussen de Staat van Kaapverdië en de promotors van White Sands (WS) voor de voltooiing van het Resort op het eiland Boa Vista.

Gezien het belang en de economische en sociale impact die het WS Resort op het land kan hebben, is het project sinds 2013 van uitzonderlijk belang beschouwd, zoals vastgelegd in de Oprichtingsconventie gepubliceerd in Resolutie nr. 6/2013, op 28 januari.

Echter, gezien het feit dat het project al 5 jaar stil ligt, met ongeveer 40% van het werk al voltooid, en na de pijnlijke gevolgen van de Covid-19 pandemie te hebben geleden en nu geconfronteerd te worden met de repercussies van de Russische invasie van Oekraïne, zijn de regering en de projectpromotors van plan om via een Memorandum tot een overeenkomst te komen om de voltooiing van de WS resort werken te bevorderen en hierdoor het omkeerproces te annuleren en de legitieme belangen van degenen die eigendommen in het resort hebben gekocht of in het project hebben geïnvesteerd te beschermen en de reputatie van de bestemming Kaapverdië en Boa Vista te waarborgen, een waardevol bezit dat onze volledige bescherming verdient.

Deze beslissing past ook binnen het kader van overheidsinitiatieven gericht op het versnellen van het herstel van het toerisme en de economische activiteit op het eiland Boa Vista, dat zo zwaar getroffen is door de gevolgen van de Covid-19-pandemie en meerdere crises. Het belangrijkste doel van het genoemde memorandum is om voorwaarden te scheppen voor de voltooiing van de uitvoering van het White Sands Resort.

De regering van Kaapverdië, rekening houdend met het nationaal belang en de impact van het project op het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de bestemming, heeft de intentie om het project te ondersteunen, binnen het kader van financiële instrumenten en garanties die worden bevorderd door het financieringsecosysteem en ook de financieringslijnen die worden verstrekt door internationale financiële instellingen en ontwikkelingsbanken, om toegang te krijgen tot financiering gericht op de voltooiing van de ontwikkeling van het WS Resort.

Het is belangrijk om te benadrukken dat voordat er een beslissing wordt genomen over een meer specifieke overeenkomst en zoals expliciet gedefinieerd, het noodzakelijk is om vooruitgang te boeken in:

(1) de oprichting van een SPV – Special Purpose Vehicle -, waarbij wordt gezorgd voor beter bestuur in het licht van de beste praktijken;
(2) de uitvoering van een DD – Due Diligence om de huidige staat van het project in zijn verschillende dimensies te kennen;
(3) de ontwikkeling van een economische en financiële haalbaarheidsstudie.

De studies en de DD moeten worden uitgevoerd door een van de BIG 5 van internationale auditing en consulting. Pas na een grondige evaluatie van deze informatie zal de staat in staat zijn om eventuele aanvullende en definitieve beslissingen te nemen.

Source: https://www.facebook.com/sociedadeDTIBM/posts/626880829480394