Projekt „Učíme se od přírody“

Vychovatelka a bioložka Katia Regina dala Infopress velmi pozitivní zpětnou vazbu poté, co děti ze základní školy v Boa Vista navštívily výzkumný tábor nadace Tartaruga na pláži Boa Esperança, v rámci programu „Učení od přírody“.

Program začal ráno, kdy třída dohodla pravidla chování během jejich pobytu v táboře, včetně pravidel hry na pláži, jak se chovat kolem mořské želvy, respektování tábora a pracovních materiálů. Následně byly děti rozděleny do dvou skupin: „děti-želvy“ a „mořská zvířata“.

Katia Regina d’Assunção podporuje účast na programu „Učení s přírodou“ a přijímá děti z téměř všech komunit v Boa Vista.

Během dne se děti účastnily vzdělávacích her a dostaly lekce o hnízdění a přežívání želv. Pak se naučily proces prostřednictvím ukázky v terénu. Podle bioložky aktivity ukázaly dětem přirozená a antropogenní nebezpečí, kterým čelí mořské želvy, a ochranná opatření navržená k jejich ochraně. Děti byly také informovány o vzájemných vztazích ekosystémů a o tom, jak jsme lidé závislí na životním prostředí.

Odpoledne aktivita „Detektiv na pláži“ vzala děti na pláž, aby sesbíraly odpad, vytvořily seznam sesbíraných materiálů a analyzovaly, co by tam mělo a nemělo být. Podle Katy je cílem této aktivity „upozornit na další problém, totiž odpadky a plasty, které v Boa Vista tvoří 3 % produkce, a pokud nebudou správně zlikvidovány, skončí v moři“.

K závěru dne byly děti odvedeny na pláž jedním z biologů tábora, aby sledovaly proces hnízdění mořských želv a dozvěděly se, co organizace dělá k monitorování želv a přesouvání hnízd na bezpečnější místa.

Na Boa Vista je možné navštívit hnízda želv a sledovat kladení vajec (od července do října). Na této stránce najdete všechny informace: VSTUP NA EXKURZI K ŽELVÁM.