Hudba z Kapverd

Hudba je nejbohatším a nejuniverzálnějším projevem kapverdské kultury. Zakladatel nového národa vycházejícího z desítek původních kultur, kapverdský lid vytvořil originální modely hudební kultury, ve kterých radosti a bolesti, setkání a rozchody, země a moře, hlad a hojnost, osamělost a slavnost, nostalgie, láska, život a smrt se mění v melancholické melodie, vroucí šeptání, nadějné melodie nebo radostné výkřiky a také v bouřlivé oslavy.
Tímto způsobem vznikají více či méně jednoduché hudební formy, jako jsou cantigas da monda (písničky o žních, jako guarda-pardal, guarda-corvo a guarda galinha-mato), tradiční na zemědělských ostrovech (Santiago, Santo Antão, S. Nicolau a Brava), zpívané dětmi.

Na Brava se vyvinul žánr nazývaný bombena, který se zpíval ve sboru během zemědělských prací a následoval rytmus těchto prací.

Na Santo Antão, kde se rozšířilo používání trapiche (mlýna), vznikly takzvané toadas de aboio, zpívané k povzbuzení volů k urychlení práce na poli.

I na moři se zpívalo, a cantigas marìtimas věrně zobrazovaly kapverdskou tvář a její silný vztah k moři.
Zvláště dojemné byly cantigas de ninar (kolískové písničky), obvykle zpívané dědou a babičkou, kteří zůstávali doma a hlídali vnoučata, zatímco jejich rodiče byli v práci.

A stojí za zmínku cantigas de roda, které oživily školní děti během přestávek, doprovázené tělesnou mimikou.

lenga-lengas, litanie (Santo Antão), náboženské modlitby (Santiago), stejně jako chvály a večerní modlitby (vícehlasé zpívání na S. Nicolau) jsou projevy katolického kultu, ale přenesené do světského prostředí, obvykle v deformované latině. Stojí za zmínku i písničky s pastýřským charakterem, zpívané na konci roku (S. Silvestro) a na začátku ledna, s původem v janeiras a reizadas tradičních v Portugalsku.

Existují také odkazy na další méně definované žánry, jako je rill nebo maxixe (variace landum), oba na Boavista, což je rozhodně komunita známá svou hudební kreativitou.

Zajímavě některé příběhy jako Blimunde, Pastorinho de Cabra nebo Nona Tiguera jsou zpívány na pentatonické škále, používané na Dálném východě.

Velký význam mají v různých ostrovech jako Santo Antão, Fogo nebo Boavista festas de romaria (poutní slavnosti), ovlivněné lidovými slavnostmi světců v Portugalsku, ale na Kapverdách získávají vlastní aspekty, melodie a rytmy s bubny, tlukotem na okraji tlouků, vedeno starou ženou, coladera, která vede ženský sbor zpívající trýznivou a monotónní melodii, podobnou nářku, která evokuje skutečné lidi a scény ze života.

Mezi nimi colà-Son-Djon, který se tančí při světle ohně na svátek sv. Jana v červnu, je zřejmě původem z umbigadas nebo chegancas, které byly v Portugalsku zakázány.

Rovněž evropského původu, existují na Kapverdách v jejich původní verzi (s některými transformacemi, o kterých se ještě bude mluvit), tance jako valčík, mazurka a contradanca (country dance, původem z Anglie).

Nakonec zmínka o pohřební hudbě, která má hlubokou tradici v kapverdské společnosti, která s ní chce připomenout, na jedné straně, milované osoby, které opouštějí tento svět, a na druhé straně, nějakým způsobem vyhnat smrt a zmírnit bolest těch, kteří zůstávají.

Melodie carpideiras (kňouřící ženy), které pravidelně vtrhávají do dlouhých a přeplněných pohřebních bdění na Kapverdách, uprostřed uctivého ticha, je něco, co vám zvedne vlasy.

Ostrov Boavista je třeba zmínit zejména jako ostrov Morna, hudebního žánru s pomalým a melancholickým rytmem, který připomíná celému světu slavnou Cesariu Evoru.

Moderní hudba, stejně jako nastupující kapverdští zpěváci, produkuje písně a melodie, které jsou již silně smíchány s západními žánry, ale v textech (psaných převážně v Kriolo) odkazují na mnoho každodenních situací, v nichž se mladí mohou snadno najít.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.