Vlajka Kapverd

Národní vlajka se skládá z pěti podélně uspořádaných a překrývajících se obdélníků. Horní a spodní obdélníky jsou modré, horní pokrývá plochu rovnou polovině vlajky a spodní čtvrtině. Mezi dvěma modrými obdélníky jsou tři pruhy, každý s plochou rovnou dvanáctině plochy vlajky. Pruhy vedle modrých obdélníků jsou bílé a ten mezi nimi je červený. Nad pěti obdélníky deset žlutých hvězd s pěti cípy, s horním vrcholem pod úhlem devadesát stupňů, definují kruh, jehož střed se nachází v průsečíku mediánu druhé čtvrtiny vertikálního a mediánu druhé čtvrtiny horizontálního od spodního okraje. Hvězda nejbližší tomuto okraji je vepsána do neviditelného kruhu, jehož střed je na mediánu spodního modrého pásu.

Převažující modrá vlajky symbolizuje nebe a moře. Deset ostrovů archipelagu je znázorněno hvězdami, uspořádanými do kruhu, znakem sjednocení. Pruhy odkazují na výstavbu země, bílá je mír, který lid chce, a červená je úsilí lidu.

Bývalá vlajka Kapverd byla přijata PAIGC během boje za nezávislost. Později se stala oficiální vlajkou Kapverd. Nicméně, když v roce 1991 proběhla ústavní reforma k zavedení vícestranného systému, byly vytvořeny nové národní symboly s argumentací, že staré byly příliš spojeny s PAIGC/PAICV, která byla dosud u moci v jednostranném režimu, aby lépe reprezentovaly podstatu reformy.

V době změny vlajky a dalších národních symbolů mnoho lidí tvrdilo, že změna byla čistě způsobem, jak potvrdit stranu, která vyhrála první vícestranné volby, MpD. Další argumenty týkající se toho, že vlajka vyjadřovala určitý protiafrický postoj, odstraněním hlavních barev typických pro africké vlajky (červená, zelená a žlutá) a přijetím vzhledu velmi podobného vlajce Evropské unie. Faktorem k zvážení je, že Kapverďané se rychle připojili k symbolům, které znamenaly jejich nezávislost, takže výměna měla významný dopad na ty, kteří prožili éru koloniálního osvobození.

1975-1992

old flag cabo verde

1992 ->

new flag cabo verde

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.