Náboženství a doktríny na Kapverdách

Když byly ostrovy tvořící Kapverdy objeveny Portugalci v roce 1456, byly neobydlené a s osídlením začalo také šíření katolicismu na místě. Náboženská mise udělená papeži Mikulášem V. v roce 1455 a Kalixtem III. v roce 1456 udělila Dom Afonso V z Portugalska vlastnictví nově objevených území v Africe, dávajíc Portugalci monopol na obchod v regionu, včetně těch, kteří se chtěli usadit na pevnině, obracet nevěřící, zakládat kláštery a jiná náboženská místa a zastavit postup muslimů v přeshraničních oblastech, v řadě opatření, která se stala známá jako portugalský královský patronát.

Výkon katolické církve na Kapverdách byl zásadní, nejen v náboženském a morálním smyslu, ale také ve vzdělávání a kultuře, protože misionáři a jiní kněží a náboženské osoby byli nejlépe připraveni a ochotni učit, protože literatura a věda, a také umění. S kontakty navázanými již v 19. století s USA se na různých ostrovech postupně začaly zakládat a rozvíjet další reformní křesťanské církve, jako je Nazarén, adventisté sedmého dne a další.

V nedávné době byly na různých ostrovech souostroví založeny církve, zejména z Brazílie, z hlavního chrámu nebo jiných. S otevřením hranic k zemím ECOWAS získalo muslimské náboženství také významnou přítomnost na Kapverdách.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.