Door een huis in Kaapverdië te kopen, kunt u de residentie krijgen

visa cape verde

Op 24 januari 2018 keurde het Kaapverdische parlement de verlening van permanente verblijfsvergunningen goed aan buitenlandse burgers die een tweede huis in de archipel kopen. De voorgestelde wet die een gedifferentieerde status creëert voor houders van tweede verblijven in Kaapverdië werd aangenomen met 40 stemmen voor – 38 van de Beweging voor Democratie (MpD, meerderheid) en twee van de derde partij van Kaapverdië (UCID) – en 22 tegen , van de Afrikaanse Onafhankelijkheidspartij van Kaapverdië (PAICV).

Het voorstel voorziet in de afgifte van een groene kaart voor buitenlandse burgers die investeren in toeristisch vastgoed van meer dan 80 duizend euro in gemeenten met een bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (BBP) onder het nationale gemiddelde en 120 duizend euro in gemeenten met een BBP hoger dan de Nationaal gemiddelde. De permanente verblijfsvergunning is voor onbepaalde tijd en de houders ervan krijgen voorrang bij de diensten van de “Direcção de Estrangeiros e Fronteiras” (DEF).

De groene kaart wordt uitgebreid tot de echtgenoot en kinderen onder de 14 jaar die verantwoordelijk zijn voor de kaarthouder. Het wetsvoorstel voorziet ook in een vrijstelling van de onroerende voorheffing (IUP) voor getroffen gebouwen en een korting van 50% in de komende tien jaar. Gepensioneerden met inkomsten van buiten Kaapverdië profiteren ook van belastingvrijstellingen.

Het idee is om de bouwsector en de werkgelegenheid te promoten, met als doel Kaapverdië op de investeringskaart te zetten in het vastgoedtoerisme.