Každý, kdo si koupí dům na Kapverdách, může získat pobyt

visa cape verde

Dne 24. ledna 2018 schválil kapverdský parlament udělování trvalých povolení k pobytu (rezidence) cizím občanům, kteří na souostroví zakoupí druhé bydlení. Návrh zákona, který vytváří diferencovaný status pro držitele druhé rezidence na Kapverdách, byl schválen 40 kladnými hlasy – 38 od Hnutí za demokracii (MpD, většina) a dva od třetí strany na Kapverdách (UCID) – a 22 proti, od Strany africké nezávislosti na Kapverdách (PAICV).

Návrh předpokládá vydávání zelené karty cizím občanům, kteří investují do turistických nemovitostí v hodnotě přes 80 tisíc eur v obcích s hrubým domácím produktem na obyvatele (HDP) nižším než je národní průměr a 120 tisíc eur v obcích s HDP vyšším než národní průměr. Trvalé povolení k pobytu bude na dobu neurčitou a jeho držitelé budou mít při službách „Direcção de Estrangeiros e Fronteiras“ (DEF) přednost.

Zelená karta se rozšíří na manžela či manželku a na nezletilé do 14 let, za které je držitel zodpovědný. Návrh zákona také předpokládá osvobození od daně z nemovitostí (IUP) pro dotčené budovy a snížení o 50% v následujících deseti letech. Důchodci s příjmy mimo Kapverdy také získají daňové výhody.

Cílem je podporovat stavební sektor a tvorbu pracovních míst, s cílem dostat Kapverdy na mapu investic v oblasti turistických nemovitostí.